เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ

รอบวันทันข่าว สพฐ.

รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การ์ตูนเพื่อการเรียนรู้

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.

ครูดี ศรี สพฐ.

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education และ Microsoft Team สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี “New normal”