3.แนวทางการบริหารงบประมาณตนเองของครู การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย รองเลขา สพฐ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

3.แนวทางการบริหารงบประมาณตนเองของครู การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย รองเลขา สพฐ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )