รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - การติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - การติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )