อภิปรายทั่วไปและข้อเสนอจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม.

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

อภิปรายทั่วไปและข้อเสนอจาก ผอ.สพป./ผอ.สพม. การประชุมสัมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่4

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )