19042560 การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเช้าตอน1

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 สะเต็มศึกษาคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสะเต็มศึกษา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )