[ย้อนหลัง] การประชุมทางไกล "การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)"

หมวดหมู่ :  CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

[ย้อนหลัง] การประชุมทางไกล "การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)"

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )