ประชุมผอ.สพท.ครั้งที่1/2556 เสวนาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมผอ.สพท.ครั้งที่1/2556 เสวนาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )