มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )