"โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน" โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )