การประชุมทางไกล "การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร" 11 กค 59

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุมทางไกล "การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร" 11 กค 59

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )