EP. 2 สร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียน ครู ฉีดวัคซีน เตรียมรับเปิดเทอม

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

1 พ.ย. เปิดโรงเรียน 6 มาตรการกับการเปิดเรียนอย่างมั่นใจ เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ EP. 2 สร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียน ครู ฉีดวัคซีน เตรียมรับเปิดเทอม

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )