รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 8 ตุลาคม 2564 -สพฐ.ย้ำประเมินผล นร. เทอม 1 ไม่ใช้วิธีวัดผลการสอบผ่านหรือ สอบตก

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ.ย้ำประเมินผล นร. เทอม 1 ไม่ใช้วิธีวัดผลการสอบผ่านหรือ สอบตก

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )