รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ▶โครงการพระราชดำริ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว ▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ 1. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 2. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะตามข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ 3. การรับสมัครนักเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2563 ▶แจ้งข้อราชการ 1. กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 2. ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 3. เปิดโลกนิทาน เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการคิดตอน หัวใจเล่าเรื่อง 4. OPEN HOUSE เลือกที่ชอบ เรียนที่ใช่ในรั้วสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม. 38

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )