ประชุมผอ.สพท.4/2555(ผู้ว่าฯขอนแก่นกล่าวต้อนรับ)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมผอ.สพท.4/2555

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )