ประชุมทางไกลเรื่องการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ1

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมทางไกลเรื่องการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )