ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพนักวางแผน(นายกิติ สุทธิจิตรไพศาล)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพนักวางแผน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )