รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 มกราคม 2565 - กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน”

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 10 มกราคม 2565 - กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน”

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )