(ย้อนหลัง)รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 18/2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

▶ ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูซูฟิยา นิซะ จากโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ จังหวัดปัตตานี ▶ ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูวิไลวรรณ ไชยรา จากโรงเรียนบ้านหนอง จังหวัดหนองคาย ▶ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูพนิดา ยิ่งกล้า จากโรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) จังหวัดสุรินทร์

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )