6.เปิดให้ผู้ร่วมประชุมสอบถาม ปิดประชุม

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เปิดให้ผู้ร่วมประชุมสอบถาม ปิดประชุม

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )